Ishwara Kaur, Kirpal Singh, & Satya Dasjeet Kaur – Ik Saran Dhian